Anbefaler omkjøring via E136 Romsdalen for tunge kjøretøy