Frivillig organisasjon rigger seg for å kunne bistå