Ellinor Torsgård Solheim (Sp) mener det er galt at politikerne har vraket Vestnes som alternativ, når innbyggerundersøkelsen viser at mange i Rauma ser Vestnes som mest interessant.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) mener det ikke er riktig å ta opp igjen saken på nåværende tidspunkt, da det ikke foreligger nye opplysninger i saken. Det blir opp til Torsgård Solheim om hun vil sende en interpellasjonen til kommunestyret.

I ROR-møte 26. og 27. november blir mulig storkommune i Romsdal et tema. Flere kommuner, også Rauma, har gjort vedtak om å utrede Romsdalsalternativet.

Rauma skal også utrede hvorvidt de fortsatt kan eller bør være alene.