– At Rauma lensmannskontor holder sommerstengt vil aldri skje igjen, lover Vestnes-lensmann Jan Magnar Sandvik.

Sandvik har de siste ukene vært fungerende lensmann for både Vestnes og Rauma. Forklaringen på det er at lensmannskontoret i Rauma måtte stenge dørene for publikum for å kunne gjennomføre lovpålagt ferieavvikling.

Men på spørsmål fra Åndalsnes Avis om situasjonen kan bli like anstrengt neste sommer svarer Jan Magnar Sandvik veldig kontant.

– Det vil aldri skje igjen. Grunnen til at jeg kan si det så klart er at Rauma får besatt flere stillinger i god tid før neste sommer. Det gjelder både den ubesatte lensmannsstillingen og en nyopprettet betjentstilling. I tillegg vil den ene sivile stillinga ved kontoret også bli besatt, forklarer Sandøy.

Ingen dramatikk

Han mener samtidig at de sommerukene han har vært lensmann for begge kommunene har forløpt uten dramatiske konsekvenser av mannskapsmangelen.

– Så langt jeg vet har det til enhver tid vært minst to betjenter på vakt. Det har variert om de har hatt tilbrakt vakta i Rauma eller Vestnes, og om begge har kommet fra samme kommune eller hver sin kommune.

– Men det politimessige arbeidet og responstida har etter min mening vært ivaretatt på vanlig måte, mener Sandvik.

Reaksjoner

– Jeg har registrert at det har vært noen reaksjoner på sommerstengt lensmannskontor i Rauma, blant annet i form av leserinnlegg i avisene. Men at kontoret har vært stengt betyr ikke at folk ikke har fått hjelp. De som har vært på vakt har i den grad de har hatt tid gjort hva de kunne for å hjelpe publikum der det har vært behov for det.

– Å stenge dørene til kontoret i de timene på dagen hvor det vanligvis har vært åpent var et grep vi måtte gjøre for å få gjennomført ferieavviklingen. Men det situasjonen vil ikke gjenta seg neste sommer, fastslår lensmann Jan Magnar Sandvik.

Rauma lensmannskontor vender tilbake til vanlige åpningstider fra mandag 14. august.