«Torill hjelper oss med å komme tilbake i jobb»

foto