I en ny undersøkelse fra Politihøgskolen svarer 80 prosent av politifolkene at de ønsker å bære våpen. I 2011 svarte kun 20 prosent ja.

Politihøgskolens forskere har spurt medlemmer i Politiets Fellesforbund om politifolk alltid bør bære våpen i tjenesten og har fått 5.000 svar, skriver Politiforum.

Etter at 60 prosent svarte nei og bare 20 prosent svarte ja på samme spørsmål i 2011, har vinden snudd. Nå sier hele 80 prosent ja til bevæpning, mens kun 15 prosent sier nei.

I mars konkluderte Bevæpningsutvalget med at politiets våpen fortsatt bør ligge innelåst i bilen. Kun tre politimestre er uenige, men forskerne mener utvalget har sett for lite på hvordan politiet selv opplever hverdagen.

– Man må spørre seg hvorfor politifolk ønsker å bevæpne seg. Det er ikke fordi de vil bære våpen for våpenets skyld, legger en av forskerne, Bjørn Barland, til.

Politihøyskolen har også gjort en generell meningsmåling, der 49 prosent er mot og 46 prosent er for fast bevæpning.

– Det som er interessant er at publikum er minst positive til bevæpning i Oslo, der politiet er mest for, sier Pernille Skjevrak, en annen forsker i teamet.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anbefalt at politiet bevæpnes, fordi de mener trusselbildet har endret seg de siste årene med jihadistisk terror på europeisk jord. Også fagforeningen Politiets Fellesforbund er for fast bevæpning, skriver NRK.