Forslagene til navn på vegene i kommunen som enda ikke har et offisielt gatenavn har kommet inn.

Og diskusjonen er allerede i gang. Navnekomiteen innstiller for eksempel på at gamlevegen på Øvre Kavli skal hete Kavlivegen, til tross for at flertallet av forslagsstillerne mener vegen bør hete Øvre Kavli.

"Fastboende kaller vegen for dette allerede",

"Folk som bor der føler seg knyttet til navnet" og

"har alltid vært brukt som bostedsadresse (mellomadresse)" , er noen av begrunnelsene fra folk som mener Øvre Kavli er riktig navn på vegen.

Vegen fra Hen kirke til Tokle skal hete Toklevegen, om navnekomiteen får det som den vil. Men ett forslag går altså på noe helt annet - "Fagertunvegen".

A eller E?

Det er også dem som henger seg opp i skrivemåter, på ellers ganske likt uttalte navn. Fra sentrale strøk i kommunen vet vi blant annet at enkelte aldri blir enige om det skal hete Devold eller Devoll.

I Isfjorden mener flertallet at Fv179 fra Moa til Nebben skal hete Nebbevegen. Men ett forslag sier Nebbavegen. Komiteen foreslår Nebbevegen - med E. Så får vi se.

Vegen fra Hen kirke til Grøvdal skal hete Grøvdalsvegen. Her mener noen at denne lange vegen ikke kan ha bare ett navn, mens et annet forslag går ut på "Konfeksjonsvegen".

Mary Aasens veg?

På Nordsida er det 21 veger som skal ha offisielle navn. Og navnekomiteens innstilling byr ikke på overraskelser.

Torvikeidet - vegen fra Torvika ut over mot Klungnes - skal hete Torvikeidet. Fra Torvika og ned til vika (sjøen) kom det et forslag på "Mary Aasens veg", og forslagsstilleren mente Mary Aasen, som bor i enden av denne (bratte og smale) vegen fortjener en veg oppkalt etter seg.

Men verken dette, eller forslaget om "Torviksjøvegen" nådde opp i komiteens ører, og innstillinga er "Torvikvegen".

Blant flere kreative forslag finner vi "Hjortetråkket", "Panoramavegen" og "Solskinnsstien", mens innstillinga til komiteen lyder på henholdsvis Morkavegen, Alfarnesvegen og Kalveneset.

Oberst Engelbrekt Lerheim

På Kalveneset mente noen at oberst Engelbrekt Lerheim burde reflekteres i navnet, fordi han var eieren og en viktig person i gamle Eid kommune. "Oberstvegen", "Oberst stien" og "Engelbrektvegen" (eller "stien") ble foreslått. Men det blir altså "Kalveneset" - om ingen protesterer veldig.

Alle forslagene og innstillinga til komiteen er lagt ut på høring. Det vil si at man har en siste mulighet til å påvirke valg av vegnavn før endelig avgjørelse. Fristen er 15. februar.

Her finner du saka med lenker til innstilling og forslag.