En av fredagens lastebilsjåfører, Kristoffer Landre fra Isfjorden, sier at de denne dagen har kjørt rundt 15 lass med steinmasse, som kommer fra arbeidet med Vågstrandstunnelen.

- Vi har fått oppdraget med å lage denne anleggsvegen for å gjøre vedlikeholdsarbeidet på brua enklere. Vegen som ved flo sjø blir liggende under vann, er derfor ikke en permanent veg som blir værende, sier Jan Arild Moen ved J. O . Moen Anlegg.

I tillegg til vegbygging, skal de også fylle steinmasse rundt brupilarene.