Det ble 14 stemmer til Lars Olav Hustad mot 13 stemmer til Magnhld Vik.

Hustad tok umiddelbart ordet:

- Kjære kommunestyre. Det er tid for Rauma kommune og Rauma kommunestyre å rette blikket framover. Men det er klart at etter en litt vanskelig periode for mange, og ikke minst etter valget, så er jeg klar over at valget satt dype spor. Jeg skjønner at det er vanskelig med en gang å se framover.

- Vi som er valgt inn har mange viktige og store oppgaver foran oss, sier Hustad, og nevner kommunereform og kommuneøkonomi.

- Tida fram mot jul og frem til desembermøtet går veldig fort. Jeg vil be om at alle parti begynner å se hvordan de vil legge fram sine budsjett, sa Hustad.

Han presiserte også at alle partier er representert i formannskapet. - Mye av grunnlaget kan legges i formannskapet, sa Hustad.

Han oppfordret også de tre fra Rauma i fylkestinget om å markere seg:

- Jeg håper at våre tre prepresentanter vil fremme Rauma og regionen sine interesser i samferdselsspørsmål, sa Hustad.

Rådmann og politisk rådgiver teller stemmene, mens gruppelederene er observatører. Foto: Stine Vandevjen Olsen