Statens vegvesen skal fra midten august 2016 til ut mai 2018 utbedre Innfjord- og Måndalstunnelen.

Dette fører til at tunnelene vil bli nattestengt med kolonnekjøring.

- For å begrense ulempene for trafikantene blir det kvelds- og nattarbeid når trafikken er minst, skriver vegvesnet i en pressemelding.

Statens vegvesen har hatt møter med lokalbefolkningen, nødetater, Rauma kommune, næringsliv, NHO og næringstrafikanter for å kartlegge kritiske tidspunkt på døgnet.

- Vi har tilpasset kolonnetidspunktene etter innspill fra flere brukergrupper, men det er dessverre ikke mulig å møte alles behov. For denne typen arbeid kreves det minimum fem timer sammenhengende stenging, forteller Brudeseth.

Ledebil og kolonnekjøring

Statens vegvesen opplyser at arbeidet i Måndalstunnelen vil bli utført i sommerhalvåret, og muligens om vinteren når vær- og føreforhold tilsier det. Trafikken planlegges avviklet med kontinuerlig ledebilkjøring fra kl. 18-06 i en kjøreretning av gangen på den gamle vegen på utsiden av tunnelen.

Når det gjelder Innfjordtunnelen, blir stengt fra kl. 18. 00 om kvelden til klokka 06.00 om morgenen. Det blir kolonnekjøring til faste tidspunkt:

  • Fra Innfjorden klokka 19.00, 20.00, 21.30, 23.00 og 04.00.

  • Fra Veblungsnes klokka 19.15, 20.15, 21.45, 23.15 og 04.30

- Men det kan bli justeringer for å tilpasse entreprenørens skiftordning, opplyser vegvesnet, som forteller at det er helt nødvendig å stenge tunnelen:

- Det skal utføres en god del sprengningsarbeider og sprøyting av betong som krever at trafikken stenges i lengre perioder av gangen. Sprøytebetong har flere timers herdetid og kjørebanen må rengjøres godt før trafikken kan settes på igjen. Stenging i noen perioder og kolonnekjøring i andre perioder er derfor helt nødvendig både i forhold til sikkerhet og rasjonell drift.

Det er ingen lokal omkjøring.

Omfattende arbeider

Det skal gjøres omfattende arbeider i tunnelene for å oppfylle de strenge kravene til sikkerhet i Norge og Europa.

- Alt av elektrotekniske installasjoner og sikkerhetsutstyr skal skiftes ut i begge tunnelene. Både Innfjord- og Måndalstunnelen får DAB-dekning, ny vann- og frostsikring, brannventilasjon, gjennomgående betongrekkverk og nye snunisjer.

I tillegg får Innfjordtunnelen kameraovervåkning, høyttalere, og sammenhengende ledelys.

Hjelviktunnelen er under 500 m og er derfor ikke omfattet av Tunnelsikkerhetsforskriften. Det vil likevel bli utført vedlikeholdsarbeid, som nødvendig utskifting av elektrotekniske installasjoner, blant annet kabler med jordfeil og armatur som er «utgått på dato».

Utlyst

Utbedringsjobben ble utlyst i dag, med tilbudsfrist til 1.juni.

- Vi ble litt forsinket med tilbudsutlysningen på grunn av nye krav til sikkerhet som gjør at utbedringen blir større enn først antatt, forteller prosjektleder Halgeir Brudeseth.