Tirsdag spiste de kake for å feire at de nå er ferdige med å støpe den 246 meter lange tunnelen i Fantebrauta på E136.

– Dette er det punktet som er mest rasfarlig i Romsdalen, og som nå er i ferd med å bli sikret, sier prosjektleder Halgeir Brudeseth i Statens vegvesen.

På det meste har han med stort og smått hatt nærmere 50 personer i arbeid med tunnelen og med sikringsvollen ved Dølsteinfonna, der Mesta har hatt hovedentreprisen.

I slutten av oktober skal tunnelen være helt ferdig, men allerede i september skal trafikken slippes gjennom.

– Etter at den siste 12-meteren ble støpt tirsdag, blir det ferie i tre uker. Så skal det legges membran for å tette for vann og det skal overfylles med masse over tunnelen. Så skal det lages kjørebane, asfalteres, det elektrotekniske skal monteres og terrenget på utsida skal ferdigstilles. Og i begge ender av tunnelen skal det bygges ledemurer av naturstein, tilsvarende den i Dølsteinfonna, sier prosjektlederen.

Det har ikke vært store tekniske utfordringer med å bygge tunnelen, men det har vært spesielt å jobbe i et rasfarlig område. Dette har entreprenøren måttet ta hensyn til og har hatt profesjonelle til å følge med og å varsle skredfare.

– Over to år har det vært opphold i anleggsarbeidet i 64 arbeidsdager på grunn av rasfare, opplyser byggeleder Tor Inge Unhjem.

For Vegvesenet har det også vært viktig å ikke skade Rauma elv, som renner tett inntil tunnelen.

– Vi sa at vi skulle unngå å komme borti elva, men på sørsida av tunnelen måtte vi bytte en gjennomløpskulvert, og da var det ikke til å unngå. Så det havnet litt slam i elva, men det er også det eneste, sier Brudeseth.

En annen utfordring har vært å få tak i nok stein. Derfor har de fått tilkjørt stein fra Innfjordtunnelen og fra Verma kraftverk, gjennom et samarbeid med Rauma Energi.

– Hvor mye vi har spart på det, har vi ikke regnet på, men vi har spart penger på det.

– Det er også litt spesielt at vi har brukt overskudd av myr på Marstein med å forbedre et område ved Trollveggen Camping, sier Brudeseth.

Tunnelen er kostnadsberegnet til 135 millioner kroner eks. mva.

PS: Det er brukt 4.681 kubikk betong, noe som tilsvarer 641 lass med betongbil.  Det er også gått med ca. 935 tonn armering.