Aursand om bruk av tvang: – Vil i større grad bli bestemt av rettsvesenet

foto