Arne Tangnes er leder for sportskomiteen i NAF avdeling Romsdal.

Lørdag starter påmeldingen til årets NAF-løp. Målet er å få flere påmeldte enn i fjor da det var 19 biler som deltok.

– Vi endrer blant annet dette med prikkbelastningen for åpning av nødkonvolutt per rebus – 35 mot 50 i fjor. Det gjør vi for at folk skal komme seg hurtigere fram til bestemmelsesstedet, sier Tangnes. Han legger til at i fjor var det for eksempel deltakere som satt tre timer for å løse en rebus. – Slik vil vi ikke ha det. For å få fart i arrangementet vil det også bli ekstra prikkbelastning for dem som kommer til siste post etter at bemanningen er dratt inn. Tangnes forteller at i 2012 var ikke komiteen ferdig med utregning av resultater før i 23-tida; dette på grunn av avviklingen.

– Nå skal middagen inntas klokka 19.30 og resultatene være klar tidligere, lover komitelederen. Han håper dette skal stimulere til økt påmelding. – Hvor går årets tur?– Den går jeg ikke på. Målet er det endelige svaret på gåten – akkurat på det området blir det ingen endringer, sier Arne Tangnes med latteren på lur.