Ukjente planer for investeringer i sentrumsgate

foto