foto
Foto: Bjørn Brunvoll

– Å melde bekymring til barnevernet er den beste avgjørelsen jeg har tatt

Et nytt hjelpetilbud ble redningen for en familie fra Romsdal: – Foreldre sitter altfor lenge med en stolthet om at de skal klare seg sjøl, sier en mor. Hun meldte sjøl fra til barnevernet for å få hjelp.