Slik blir kommunens uttalelse i saken om torskeoppdrett