Slik blir kommunens uttalelse i saken om torskeoppdrett

foto
Jørgen Aukrust (SV) kom med et nytt forslag for kommunens høringsuttalelse i forbindelse med søknaden om å opprette torskeoppdrett ved Slemmen . Foto: Jannike Svensvik