Kommunen innfører umiddelbart forbud mot unødvendig vannbruk

foto