Nytt bussystem: Ikke mulig å kjøpe elektronisk billett i dag