Kommunen planlegger klimatiltak - støttes med 380.000 kroner

foto