Ifølge bekymringsbrev fra foreldre i Måndalen 25. november (se hovedsak), ble det også sendt bekymringsbrev ett år tidligere.

Dette brevet skal ha blitt sendt på bakgrunn av tilbakemeldinger fra barnehagen i bygda om at et av årskullene var det mest utfordrende kullet man noen gang hadde hatt ved barnehagen. Dette skal ha vært så ille at ansatte ved barnehagen vurderte å sjukmelde seg, og ikke kunne garantere for det pedagogiske opplegget, skal vi tro brevskriverne.

Mistillit

Også den gangen skal situasjonen ha ført til at foreldre opplevde mistillit til barnehagen.

Det skal ha blitt avholdt en rekke møter i sakens anledning, der blant annet PPT var involvert, etter ønske fra foreldrene i det aktuelle kullet. Pr. 25. november 2013 krever foreldrene overfor rådmannen at kommunen nå setter i gang tiltak, «slik at hverdagen til barna våre blir tryggere og mer stabil», skriver foreldrene.Kommunen får til slutt en frist til 5. februar i år med å gi foreldrene innsikt i krise/tiltaksplan og bemanningsplan.