Åndalsnes Avis får en prat med Rydjord på tur i fjærsteinene på Tokle med hunden Ruby.

Svein Gunnar er leder i Naturvernforbundet i Rauma, og har sitt daglige virke i butikken og opplevelsesleverandøren «Friluftslek», som ligger midt i Åndalsnes sentrum.

– Hvilke type søppel er det mest snakk om?

– Det er mange typer avfall som driver til land. Noe av det er jo nedbrytbart slik som ubehandlet treverk, men det er også store mengder plast som er svært ødeleggende for miljøet.

Lang nedbrytningstid

– Plastavfall er spesielt problematisk på grunn av lang nedbrytningstid. Det males opp til mikroplast som går inn i næringskjeden, ved at det blir tatt opp gjennom maten til fisken og dermed også videre til oss mennesker. Det er også mange dyr og fugler som lider på grunn av plast i magen som de ikke får brutt ned, og som gjør at de ikke får i seg næring. Det er også store problemer på grunn av at dyr vikler seg inn i plastavfall. Mange husker kanskje den hvalen som ble funnet med magen full av plast. Den er dessverre ikke unik, men mer som toppen av et isfjell.

– Finnes det noen løsning?

– Dette er jo et globalt problem som det er ganske vanskelig å løse, men det er der vi lokalt må ta en viktig rolle. Om vi alle er bevisste i forhold til bruken vår av plast, så er vi på god vei. Enda bedre er det om vi bruker litt tid på å plukke opp det søppelet vi ser. Slik kan vi alle bidra veldig mye.

Tar med en sekk

Birgitte og Svein Gunnar bruker gjerne å ta med seg en sekk når de går tur, slik at de får plukket med seg litt hver gang.

– Her en kveld tok vi med oss hver vår sekk og gikk og plukket plast på et strekke på noen få hundre meter, der vi faktisk fylte begge søppelsekkene på under halvtimen. Det er så enkelt, at hvis vi alle hadde brukt en time i året på å plukke litt søppel, så hadde det gjort en veldig stor forskjell. Mer er det egentlig ikke som skal til for at vi skal få det mye hyggeligere rundt oss.

– Må man bruke sine egne søppelsekker?

– Man kan få sekker til søppelplukking langs sjø og vassdrag hos kommunen. De kan leveres på vanlig måte til søppelbilen. En stor bieffekt av å gå å plukke søppel, er jo at man i tillegg kommer seg ut og får frisk luft. Men akkurat det kan nok folk flest kanskje tåle, mener han.

– Gjør det sosialt

Et av Svein Gunnar sine tips er å gå gjøre det sosialt.

– Møtes man sammen med familie, venner og nabolag for eksempel, så blir det jo også sosialt og hyggelig. Man kan jo grille litt pølser og ta med litt kaffe på en termos. Det er jo også en fin anledning å la barna få bidra, for å bygge gode holdninger i samme slengen, mener han.

– En annen effekt er jo at man med egne øyne får se omfanget, slik at man da kanskje tenker seg om to ganger før man selv kaster en flaske eller brusboks ut av vinduet på bilen, eller bare slipper fra seg plastposen ute i naturen.

Stort problem

– Løser man de globale problemene på denne måten da?

– Isolert sett så vil ikke søppelrydding langs strendene løse det store problemet vi har med plast i verdenshavene, men hvis det kan føre til en holdningsendring blant folk, så er vi langt på vei mot å få redusert mengden som blir tilført. Hvis vi alle blir litt mer bevisste på bruken vår av plast og emballasje, hvordan vi kvitter oss med avfall og ikke minst hvordan vi forbruker ting, så kan man faktisk løse mye av problemene. Siden det allerede er utrolige mengder med plastavfall som er på avveie, vil selvsagt dette ta endel tid, men jeg har stor tro på at små grep i hverdagen gir store resultater, sier han.

Samboerparet er også opptatte av at byggeplasser blir sikret for å unngå at plastemballasje og byggematerialer forsvinner i vinden.

– Noe av det vi finner i fjæra kan ofte knyttes til bygging. Isopor og større stykker med bygningsplast, er noe vi finner mye av.

På hjemmesiden holdnorgerent.no finner man mye om strandrydding. Der kan man også få tilsendt gratis ryddepakker med sekker og hansker. Det er viktig å rydde tidlig på året, gjerne før fuglene kommer. I mai/juni må man ta ekstra hensyn, for å unngå å forstyrre hekkende sjøfugl .

– Naturen og miljøet er verd å ta vare på, så ta gjerne med en søppelsekk på neste gåtur. Slik sett er det aldri for sent å bli miljøpoliti i nærmiljøet, sier Svein Gunnar Rydjord, som har stor tro på at alle kan bidra litt.

Gevinsten er at vi alle får et renere nærmiljø.

En søppelsekk blir fort full ved å gå en tur langs fjøra. Foto: Tormod Lien
Svein Gunnar Rydjord, leder i Naturvernforbundet i Rauma, er opptatt av at den flotte naturen rundt oss blir tatt vare på. Foto: Tormod Lien