Det gamle bolighuset fra mellomkrigstida, som tidligere huset to familier, har ikke vært i bruk på flere år. Da ideen om å bygge en klatrepark for elevene ved barneskolen dukket opp fikk kommunen et påskudd til å rive bygget.

– Vi har hatt et ønske om å få mer aktivitet ute i skolegården. Men vi fant ut at det ikke var plass til å bygge en klatrepark, eller klatrejungel, på det arealet vi hadde til disposisjon, forklarer rektor Nina Ellingseter Aandal.

Rekordfart

Nå roser hun alle som har bidratt til at klatreparken blir realisert i rekordfart.

– Foreldreutvalget startet en kronerulling, som resulterte i 70.000 innsamla kroner. Sammen med bidrag fra kommunen og fylkeskommunen har vi nå finansiert hele anlegget med en samlet pris på 800.000 kroner. Klatreparken skal stå ferdig i løpet av høsten, lover rektoren.

Kommuneingeniør Jo Unhjem regner med at huset er borte i løpet av et par uker. I de første åra etter at kommunen overtok eiendommen tidlig på 2000-tallet var huset i bruk som SFO-lokaler og barnehage, men i de siste åra har huset stått tomt og ubrukt. Firmaet AF Decom som har allerede startet rivingen.

Lite uteområde

– Det koster å ha et ekstra hus i drift. Nå rives det for å få plass til klatreparken. Uteområdet på skolen har også vært lite med tanke på hvor mange unger som er der, sier Unhjem.

Rektoren ved barneskolen er ikke i tvil om at klatreparken blir et populært og kjærkomment aktivitetstilbud, også for skolens nærområde.

– Responsen blant foreldre og ansatte ved skolen har vært god og positiv. Den skolegården vi har nå i dag er både for liten og nedslitt. En klatreanlegg er noe vi har saknet lenge!, sier Ellingseter Aandal.

Hun er ikke bekymret for at sikkerhetsaspektet ikke blir ivaretatt når småvokste elever skal klatre høgt og lavt i anlegget.

– Jeg stoler på leverandøren har rett når de lover at dette er forsvarlig. Det skal legges et mykt gummiunderlag i bunn, noe som sikrer at ungene kan leike trygt uten å måtte bruke hjelm og sikkerhetsutstyr, sier rektoren ved Åndalsnes barneskole.

MODERNE: Klatreparken er utformet etter moderne prinsipper, slik at ungene får en både utfordrende og samtidig trygg lekeplass. Foto: Illustrasjonsfoto