Fylkesmannen sier nei til lensmannskontor på Øran

foto