Oppslutningen rundt Stikk Ut i Rauma blir nesten som en parentes å regne sammenliknet med da Turmålskonkurransen sparket hver og en av oss ut av sofaen i åra fra 2008 til og med 2015.

2014 ble toppåret med over 42.000 underskrifter i bøkene som var lagt ut på 20 forskjellige turmål. Prosjektleder var Siv Lisbeth Krogset. Hun hadde en prosjektstilling i regi av Nordveggen. Denne stillinga ble tatt bort og prosjektet lagt ned etter sesongen 2015.

– Ja, det var en helt utrolig aktivitet. Prosjektet i Rauma var unikt på mange måter og fikk en helt spesiell lokal identitet. Næringslivet gikk inn med penger til premiering og aktiviteter ble arrangert i samarbeid med Norsk Fjellfestival. Det ble også skrevet kontrakter med lokale frivillige som tok på seg ansvaret for å holde stiene åpne og ryddige, sier Siv Lisbeth Krogset og legger til at for de unge ble premiering og egne kort for registrering en viktig del av motivasjonen for deltakelse.

– At folk i Rauma nå svikter i forhold til Stikk Ut, betyr det at folk kommer seg mye mindre ut på tur tror du?

– Nei, ikke nødvendigvis. Jeg tror folk kanskje er like mye ute på tur, men kanskje ikke er så opptatt av å registrere seg som før. Det tror jeg har med identiteten rundt dette å gjøre, sier Siv Lisbeth Krogset og legger til at nærheten som var til dette i Rauma ganske sikkert motiverte mange til å delta.

– Jeg mener det aller viktigste er at dette skal være et lavterskeltilbud som skal aktivisere flest mulig og være et viktig folkehelsetilbud. I Rauma hadde vi 20 turer, nå er det totalt mange hundre, men blir et til at man reiser for å plukke turer i andre kommuner? Jeg vil oppfordre folk til å delta i 2018 og til å være med på Stikk Ut-ski til vinteren, sier Siv Lisbeth Krogset.