I tirsdagens formannskapsmøte vil politikerne bli informert om brevet, som er datert helt tilbake til i februar.

Gårdeierne forteller i brevet at de har sett på hvilke endringer som de mener bør gjøres i sentrum for å utvikle forretningsgårdene slik at de kan tilby attraktive næringslokaler og boliger. I brevet konkluderer de med at:

«Reduksjon av antall parkeringsplasser og tilgjengelighet er den største utfordringen.»

Vil ha parkering i gågata

Videre peker gårdeierne på at det nå er to installasjoner i gågata som ikke er i bruk.

«Vi ønsker derfor at installasjonene fjernes, og at gågata blir gågate i halve bredden, samt at den blir enveiskjørt fra Havnegata. Da med skråstilt parkering på sørsiden. Dette vil gi ca. 20 attraktive sentrumsnære helårs parkeringsplasser.»

I Havnegata ønsker de at parkering langs gaten fra Intersport til Rovick som i dag fortsetter. I brevet avslutter de med å foreslå at parkeringsautomat bør vurderes.

«Åndalsnes er en turistby og for mange turister er parkeringsskive ukjent, det bør kanskje vurderes parkeringsautomat der parkeringstida er 2–3 timer gratis, og betaling for tid utover dette.»

Bred oppslutning

Lars Rikard Morstøl, som er en av initiativtakerne bak forslaget, forteller at det har bred oppslutning.

– Vi håper at dette kan være noe som kan løses i løpet av høsten. Vi mener at dette helt klart vil bli en bedre løsning, både for oss som driver i sentrum og for folk som kommer hit, sier han.

Han presiserer at de to installasjonene er lite i bruk, og at forslaget også vil gjøre snørydding enklere.

– Vi håper vi kan få det beste fra to verdener. Å lage skråstilte parkeringsplasser og en envegskjørt gate vil ta ganske nøyaktig halve gågata. Den andre halvdelen kan være gågate som i dag, sier han.