Blåsbortgatå og Løkjinj ble foreslått, sjekk hva navnekomiteen mener om nye vegnavn