Hustads e-post av 29. april til Kjølmoen ble torsdag gjenstand for undersøkelser i et hasteinnkalt kontrollutvalgsmøte i Rauma. Kontrollutvalget konkluderte med at det etiske regelverket ikke var brutt.

Leder av kontrollutvalget, Odd Ivar Røhmesmo opplyser at kontrollutvalget ble gjort kjent med tilbudet om valg og posisjoner, som ordføreren sendte til Aps ordførerkandidat Per Vidar Kjølmoen.

Tilbudt 40 prosent

– Det var et tilbud om 40 prosent varaordførerpost – dagens er ti prosent. Det fant kontrollutvalget grunn til å undersøke i lys av det etiske regelverket i Rauma kommune. Kontrollutvalget valgte da å ta et hastemøte for å diskutere saka.

– Hva kom dere fram til?

– Kontrollutvalget innhentet opplysninger fra Høyre og fikk bekreftet at saka var behandlet i Høyres styre. Og i Høyre er det valgt to likestilte personer til å forhandle på vegne av partiet: Rune Ramstad og Lars Olav Hustad. Ramstad har bedt Hustad tilby dette til Kjølmoen. Og da brukte Hustad sin ordførermail med tittel i signaturen. Det utløste vårt møte, sier Røhmesmo.

Ba Hustad sende eposten

– Da kontrollutvalget i etterkant fikk vite fra Rune Ramstad at det var en avtale der han ba Hustad sende eposten, så var Lars Olav Hustad ubetenksom da han brukte ordførermailen.

– Når det var beklaget, så gjorde utvalget en vurdering opp mot det etiske regelverket; det endte opp i en konklusjon om at det etiske regelverket ikke var brutt, sier Røhmesmo.

Ifølge ham har Hustad beklaget at han brukte mailen og at tittelen legger seg inn automatisk.Han sier at det verst tenkelige for kontrollutvalget, var at det måtte orientere det nye kommunestyret.

– Kontrollutvalget må ta høgde for at den verst tenkelige løsningen kunne være der. Da kunne utvalget komme i en situasjon der det var riktig å orientere kommunestyret.

Ikke kritikkverdig

– Det å tilby 40 prosent varaordførerstilling når det i dag bare er ti prosent stilling – er det kritikkverdig?

– Det kunne være det.

– Hvorfor er det ikke det?

– Når vi får se forklaringene, så er det de politiske partiene som håndterer dette. Det er ikke ordføreren som kom med tilbudet. Hva som er klokt og ikke klokt, det legger kontrollutvalget seg overhodet ikke borti, sier Odd Ivar Røhmesmo.

Rune Ramstad var sammen med Lars Olav Hustad valgt til forhandlingsleder for Høyre.

– Hvorfor ville Høyre ha Kjølmoen som varaordfører, Ramstad?

– Det var fordi vi har hatt et godt samarbeid med Ap i inneværende periode. Og det hadde vi håpet at vi kunne videreføre.

– Hva var svaret fra Kjølmoen?

- Det vet ikke jeg. Jeg har ikke sett noe offisielt svar fra Kjølmoen. Det ble avvist gjennom samarbeidet deres med SV og Sp.

– Hva er din kommentar til at kontrollutvalget behandler eposten?

– Det synes jeg er underlig fordi det er normal prosedyre at en legger fram et forslag til forhandling – og det er noe som gjøres i alle parti, sier Ramstad.

Det har ikke lyktes oss å komme i kontakt med Lars Olav Hustad.