To år etter første søknad kan arbeidet settes i gang