Kommunedirektørsaken: – Når krybben er tom, bites hestene