Slik gikk det da denne spratt av og ga bråstopp - på kontrollplass!