I tillegg til alle som deltok, anslår stevneleder Hanne Waksvik Hustad, at det var om lag 100 til som var til stede under arrangementet.

Alle skolene i kommunen var representert, og i tillegg var det med elever fra Tresfjord og fra Vike friskule, totalt 36 lag.

Det er i hovedsak elever fra 6. til 9. skoletrinn som deltar i det tradisjonelle idrettsarrangementet.

- Godt av å prøve seg

- Det skaper stort engasjement, og det gir håp om rekruttering, sier Hustad som er lærer på arrangør-skolen Måndalen.

Lærer ved Vågstranda oppvekstssenter, Mariann Reistad, sier hun tror elevene har godt av å prøve seg og grue seg litt.

- Jeg er glad det er åpen klasse, hvis ikke kunne vi ikke stilt lag. Det er kun i 6. klasse vi har nok elever til et lag, sier hun.

Superfinalen ble vunnet av Åfarnes 1, 9. klasse. Andreplassen gikk til Åndalsnes 2, 8. klasse, og tredjeplassen gikk til Isfjorden 1.

Stafetten arrangeres av Norges Friidrettsforbund. I Møre og Romsdal deltok 4840 elever på 15 areaner.

Alle foto: Ellinor Rørvik Lothe