I januar 2020 sto Bernt Mittet, Lisa Mittet og Kristine Haukeberg fram med sak og bilde i avisa. Bakgrunnen var at de var bekymret for høy fart forbi husene sine, med ei daværende fartsgrense på 80 kilometer i timen.

– Om sommeren føler jeg ikke at det er trygt å kjøre ut fra tomta mi og ut på vegen, siden jeg ikke vet om det kommer biler, kommenterte Haukeberg den gang.

Spesielt på sommeren har farta blitt opplevd som veldig trafikkfarlig, ifølge beboerne, med mange turister og større kjøretøy på vegen.

Det som har vært et problem, er nå løst. Nøyaktig 3,5 år senere er beboerne langs Rødvenvegen blitt hørt.

– Den gjeldende generelle fartsgrense utenfor tettbebygd strøk endres til særskilt fartsgrense 60 km/t på strekningen, heter det i vedtaket fra Statens vegvesen, med dato 3. mai 2023.

Møre og Romsdal politidistrikt og Rauma kommune mottok forslaget på høring, uten videre merknader.

Åndalsnes Avis får tak i Bernt på telefon, som forteller at de nye 60-skiltene kom opp for en ukes tid siden.

– Dette er kjempepositivt, sier han.

– Det er merkbart lavere hastighet forbi oss nå, og det er vi glade for.