Arbeid allerede i gang: – Gir oss utviklingsmuligheter