Nysetra og Herjevatnet ved Åfarnes skal ha festdag på søndag. Då blir det offisiell markeringa av at turstien rundt Herjevatnet er ferdig laga. Kultursjef Øystein Valde skal kutte snora og det blir kaffe og kaker til folk som har teke turen til fjells.

Målet er å få grusa stien til neste sommar og no blir det søkt om midlar til å finansiere det. Men stien er altså ferdig frå gravemaskinene sin side og det skal høgtideleg markerast søndag 14. september.