Seks av ni leiligheter i sentrumsbygg er solgt

foto