– Retten har etter en samlet vurdering funnet det bevist at sammenstøtet mellom bussen og personbilen påførte bussens styresnekke en upåregnelig skade, slik at tiltalte ikke fikk kontroll over bussen. Bussens videre ferd mot venstre før den traff autovernet i motsatt kjøreretning og veltet var således et slikt ekstraordinært og uforutsett hendelsesforløp som ikke kan bebreides tiltalte, står det i dommen fra Sunnmøre tingrett, ifølge Sunnmørsposten.

Bussjåføren er frikjent for drapstiltalen og erstatningskravet, men dømmes til fengsel i 30 dager for brudd på veitrafikkloven. Mannen har sittet 94 dager i varetekt allerede. (©NTB)

Christofer.Kjos.Gabrielsen@ntb.no