– Jeg reiser mye, så det er godt å komme hjem

foto