Torskeoppdrett skaper strid og splid

foto
SLEMMENBUKTA: Torskeoppdrettsanlegget med 10 merder er planlagt i Slemmenbukta i Langfjorden. Foto: Kartutsnitt