Søker om å få starte med torskeoppdrett i Rauma

foto