Kommer fra hele landet for å få relevant erfaring i Rauma