Forberedt på å stå i det: – Viktig at alle blir sett og hørt