Mange raumaværinger får nok julegaver som er kjøpt i Molde. Om de skal byttes, eller du har andre ærend i byen, så blir vegen heim lengre enn vanlig.

Du har en sjans fredag eller lørdg etter nyttår. Men fra og med første mandag rekker du nok bare å kjøre gjennom Fannefjordtunnelen på veg til Molde, om du reiser rett etter jobb. Klokka 18 stenges tunnelen og åpner ikke igjen før klokka 06.00 neste morgen. Slik vil det bli fram til november neste år. Unntaket er søndager.

Nye Fannefjordtunnelen vil være oppgradert kraftig, med en rekke sikkerhetstiltak, ny snuplass inni tunnelen, vann- og frostsikring og brannventilasjon. Tunnelen vil framstå som både lys og tørr når den er ferdig.

Det er Implenia AS som utfører arbeidet. Dette ble klart 24. oktober. Tida fram til 5 januar blir brukt til å oppgradere omkjøringsvegen rundt Osen, blant annet.

Turen rundt Osen - fra Rørvik til Kviltorp - er på 47 kilometer når du må kjøre rundt Fannefjorden. Desom du kan kjøre gjennom tunnelen er distansen drøyt 11 kilometer. Altså rundt 3,7 mil lengre, eller nesten 7,5 mil ekstra tur / retur.

Klikk på kartet for detaljer.

Mer info hos Vegvesenet