Eposten til Romsdal Regionråd (ROR) ble sendt 6. januar.

Sjøl om Rauma så langt ikke har vært høgt ønsket inn i arbeidet med tanke på en storkommune i Romsdal, så har ordfører Lars Olav Hustad ikke gitt opp muligheten. Derfor har Hustad sendt en henvendelse der han ber om at Rauma skal få komme i forhandlingsposisjon og få være «inne i varmen».

Dette er henvendelsen fra Hustad:

"Med bakgrunn i vårt kommunestyrevedtak fra juni 2015, håper vi at kommunene på Romsdalshalvøya kan vurdere om Rauma får være med i en videre dialog om kommunesammenslåing i vår region. Vår tanke er at kommunestyrene i ROR-kommunene gjør et vedtak på neste møte om at man også åpner opp for Rauma i en eventuell videre dialog/prosess om en stor romsdalskommune."

Formannskapet hadde tirsdag møte. I et enstemmig vedtak ble det besluttet å fortsette forhandlingene med Vestnes. Det ble i vedtaket understreket at man subsidiært ønsker å komme i dialog med Molde.