Nordveggen hadde stor suksess med sin fellesutlysning av 66 stillinger i Rauma før jul, og sin sommerjobbutlysning tidligere i vår.

Nå i juni var det egentlig planlagt en ny fellesutlysning, men Nordveggen velger nå å utsette kampanjen.

- Det var bare tre som meldte seg og som ønsket å lyse ut. Vi tror at de fleste bedriftene i Rauma fikk dekket opp behovet etter utlysningen i vinter, i tillegg til at bedrifter naturligvis lyser ut stillinger når behovet melder seg gjennom året, forklarer Ane Marte Hammerø i Nordveggen.

Ny kampanje til jul

Skal det være noen vits i en fellesutlysning, må mange være med.

- For å legitimere å bruke så mye penger på en slik kampanje, må det være mange som stiller seg bak. Nå er det bedre å spare kruttet til flere trenger kampanjen, sier Hammerø.

Til høsten regner Nordveggen med at flere igjen har behov for arbeidskraft.

- Vi vil åpne for å kjøre en ny runde da. Da håper vi at mange trenger å ansette folk, og at folk planlegger med tanke på denne kampanjen, hvis de har mulighet til det, sier hun.

- Kampanjen vi hadde til jul fikk voldsomt med oppmerksomhet. Det er lettere å bli sett når man samarbeider, sier Hammerø.