Først om halvanna til to uker regner Roe Ingar Eide i entreprenørfirmaet Eide & Frilund AS med at de vil sprenge den første salva. Og først ei ukes tid etter det antar han at de vil ha tatt ut nok masse til at det er bygget opp en avsats slik at maskiner kan komme på plass nedenfor vegen. Først da kan selve jobben med å sikre det gamle fundamentet for vegen starte.

Mange forberedelserPå befaring i Hamresvingen torsdag morgen, møter vi prosjektleder Dag Ugseth på jobb i gravemaskina.

– I første omgang nå så rydder vi unna og opparbeider i alt to oppkjøringer slik at vi kommer opp på berget med maskiner, forteller han.

– Da kan vi starte arbeidet med å renske fjellet. Det må til før vi kan starte boring med tanke på sprengningsjobben.Ugseth regner med at forberedelsesarbeidet før sprenging vil ta ei god uke.

– Vi har beregna å skyte de første salvene rundt 10. august, fortsetter han.Som nevnt tidligere regner Eide & Frilund AS med å bruke fire til fem måneder på jobben. Ugseth syns det er vanskelig å si noe mer eksakt.

– Som du sjøl ser, det blir en krevende jobb og tidsaspektet er derfor vanskelig å forutsi, smiler Ugseth, mens han skotter oppover mot toppen av knausen.– Med slike bergmassiver er det vanskelig å vite hva vi vil møte av komplikasjoner.Totalt skal det sprenges bort berg i en avstand innover på rundt 10 meter fra dagens vegskulder.

Krevende på nedsida

– Neste uke starter vi opp på nedsida av vegen. Det er jo der sjølve problemet ligger. Blant anna den ene blokka som er i ferd med å skli ut. Der vil vi renske og hogge unna vegetasjonen. Denne vil vi så igjen legge nederst som et slags fundament eller mothold for massen vi skal kjøre til fra sprengningsområdet, fortsetter Ugseth.

– Det blir en egen utfordring bare det å få massen til å bli liggende på rett plass, det er jo ikke bare å tippe lassene rett ned i skråninga. Da vil antakelig mye forsvinne rett i sjøen.

– Vi har jo gjort liknende jobber tidligere, om kanskje ikke like omfattende og krevende, sier han.Etter at det er ryddet på nedsida skal det så lages en egen tilkomstveg ned til punktet der fundamentet må utbedres og forsterkes. Når en ser på dette stedet i dag er det vanskelig for en utenforstående å se for seg hvordan dette skal være mulig.

– Som du ser, det blir jo en skikkelig jobb, smiler Ugseth og lener seg over rekkverket for å vise der det altså om kort tid skal anlegges en slags veg.

I dag er det kun en liten knaus som stikker ut, ellers går det tilnærmet rett ned flere meter fra dagens vegskulder. Totalt er det mellom 20–25 meter ned i fjorden.

Prioriterer trafikksikring

Ugseth legger ikke skjul på at den trafikkmessige sida kanskje er noe av det som kompliserer de kommende arbeidene mest.

– Sikring av folk og utstyr og trygge forhold for trafikken er en høgt prioritert oppgave. Det er jo til tider mange forbipasserende og vegen er fra før trang, svingete og uoversiktlig.I alt fem-seks mann vil være engasjert i arbeidene i Hamresvingen de nærmeste ukene.