”Det er når livet er på det mørkeste at du trenger venner”

foto