«Svært skuffende at den manglende skiltingen ikke engang har blitt regnet som en formildende omstendighet»

foto