foto
LUFTIG: Brakkeriggen med seks arbeidsbrakker, hver på 900 kilo, 600 meter over havet er satt opp helt ute på kanten av et stup. Ifølge konstruktørene er forankringen til grunnfjellet overdimensjonert, og riggen skal tåle kraftige vindkast (fotografert med drone). Foto: Kjetil Svanemyr

Gondolbanebyggerne har Raumas luftigste arbeidsplass

– Denne arbeidsplassen er best egnet for relativt unge og spreke folk. Gjennomsnittsalderen på oss som arbeider her er 25 år, sier eldstemann og anleggsleder Frank Sanden.