Vik kommer med tydelig appell i saka om bosetting av ukrainere