Søkte om tillatelse allerede i 2020 – først nå er den i boks